.

Minden fontos információ

HÁZIREND

Letölthető verzió: ITT

Házirend

VillaFarm Resort

Tisztelt Vendégeink!

Munkatársaim nevében ígérhetem, mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen.
Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat
szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.
Köszönettel: VillaFarm Resort üzemeltetője

1. Check in – Check out információk
A szobákat/vendégházat érkezési napon 15:00 órától biztosítjuk.
(Korai becsekkolásra van lehetőség, amennyiben ezt korábban írásban jelezte és
írásban visszaigazoltuk. (hosszabbítási díj: 2.000 Ft/fő/óra)
A távozás napján a vendég a szobát/vendégházat poggyászával,
bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a
bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt
módon leadni.
Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben
aznap nem érkezik más vendég a lakrészbe. (hosszabbítási díj: 2.000 Ft/fő/óra).
A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb érkezésekor köteles
a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. A
szállásadó jogosult -előzetes bejelentés nélkül- ellenőrizni, hogy a
szálláshelyen a fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek. A
fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az üzemeltető
jogosult a vendég vendégházba bevitt dolgait visszatartani és
azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi
feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel
szemben, melynek költségeit a vendégre terheli.

2. Szobakulcs, kapu távirányító
A vendégek regisztráláskor lakrészenként 1-1db kulcsot és kapu
távirányítót kapnak. A kulcs és kaputávirányító elvesztése esetén
távozáskor kártérítési összeget (15.000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók – szállás lemondása
A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A
tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem
tartja be a házirendet és ha megbontja a békét. A házirend
megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az
esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az
esetlegesen fennmaradó napokat.

4. Lemondási feltételek
A lemondást az érkezést megelőző 60 napig tudjuk elfogadni. Ekkor
az előleg visszajár. Az érkezést megelőző 30 napig lehetőség van
másik időpontra átfoglalni, tehát így sem veszik el az előleg. Az
érkezést megelőző 15 naptól is átfoglalható a szállás, viszont csak
akkor nem veszik el az előleg, ha a lemondott időszakra sikerül más
vendéget fogadnunk.

5. 14 év alatti vendégek
A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és
az általa okozott károkért.
Vendégházunk szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy
más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti
igénybe.

6. Biztonság
Értékeink megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat
mindig zárják. Tűzoltó palackok az alábbi helyen találhatók:

● II. lakrészben, a konyhában, a ruhafogas alatt
● II. lakrészben, az emeleten, a lépcsőfeljáró bal oldalán.
Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a
+36 70 6134 9333 -as vagy a +36 20 368 2665 -ös
telefonszámot. A házakba tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és
egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó
elektromos készüléket bevinni.

7. Tűzvédelem
A VillaFarm Resort tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles
betartani. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár
és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból
okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA
összeget a vendég köteles megtéríteni.

8. A vendégházak területére be nem vihető dolgok
A vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályban
tűzveszélyesnek és robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
tűzijáték, petárda, ezek összetevői, környezetre, egészségre
ártalmas dolog pszichotróp anyag. Ha a vendég az üzemeltető
előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a
vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére
eltávolíthatja vagy eltávolíthatja.
Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért való
felelősséget az üzemeltető kizárja.
A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik
mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül
bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy
az üzemeltetőnek.

9. Kisállattal érkező vendégek
VillaFarm Resort vendégházunk kisállatbarát, szeretettel várjuk a
kistestű (kb 5 kg alatti) , szobatiszta házi kedvenceket! A kisállattal
érkező vendégeinket kérjük, a házirendben foglaltak betartására:
Az állattartó köteles gondoskodni, hogy a kisállat közterületre
felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kisállat által okozott károkért
(kertben és házban egyaránt) az állattartó anyagi felelősséggel
tartozik. Az állattartó köteles házikedvencét úgy tartani, hogy az a
szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi
épséget és egészséget ne veszélyeztessen. A kisállat által okozott
szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles
gondoskodni. Az esetlegesen előforduló takarítási költséget, anyagi
kárt a vendég köteles megtéríteni. (pl.: szőnyegtisztítás, fal
újrafestés, kárpit javítás, kertrendezés, növény pótlás…stb.)

                                                              A kisállat szállás díja 8.000.- Ft/éj

10. Kölcsönzött eszközök (bogrács, kerti grill, tollas,
asztalitenisz, kerékpár…stb.)
A kölcsönzött eszközöket a vendég köteles rendeltetésszerűen
használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a
vendég felel. Amennyiben a vendég sporteszközt bérel, úgy
kijelenti, hogy a sporteszköz használatára képes, egészségi
állapota abban nem gátolja, a használat szabályait ismeri az
eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára
használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű
használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, illetve a tárgy
cseréjéről. A vendég/bérlő köteles az eszközt/sporteszközt
átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az
üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz
visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a
visszaadáskor az eszköz/sporteszköz használhatatlan állapotban
van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét
megtéríteni az üzemeltetőnek.

11. Dohányzás
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy vendégházuk
nemdohányzó! Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben
(beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, jakuzzi,
medence közvetlen közelében kivétel – a dohányzásra kijelölt
helyek, – tilos a dohányzás, valamint füstölő illatosító, illetve az
elektromos cigaretta használata.

12. A szomszédok és Újireg falu nyugalma
A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra
után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó
tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró

hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
A vendégházak területén időponttól függetlenül tilos minden olyan
magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát,
biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül
vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó
és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a
második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként
5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját.
A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget
a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség
nélkül haladéktalanul kiutasítani.
A VillaFarm Resort területén kívül, de Újireg település közigazgatási
határain belül történő rendbontás, károkozás esetén Üzemeltető
haladéktalanul értesíti a rendvédelmi szerveket, a riasztás és
károkozás helyreállítás költségét a vendég köteles megtéríteni.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet
a vendég magatartása okoz más vendégnek.

13. VillaFarm Resort vendégház értékei
A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit
rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból
eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a
távozása előtt köteles megtéríteni.
A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését
kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja
végezheti. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat,
kérjük, ne vegyék el a helyéről.
A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes

írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az
esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári
jogi lépéseket.
A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési
tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az
üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani
vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való
felelősséget az üzemeltető kizárja. A mikrohullámú sütőbe kérjük,
hogy ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat, mert az annak
tönkremenését eredményezi!

14. Wifi
A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata
térítésmentes.
A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok
átvételével egyidőben kapja meg.
A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét
az üzemeltető nem garantálja. Újireg település földrajzi
elhelyezkedése és az adott időjárási körülmények befolyásolhatják
a működését.
A Wifi használata során vagy következtében a vendég
készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy
közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A
szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi
igénybe.

15. Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények
épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.

Kérjük, ne öntözzék a növényeket! Ügyeljenek arra, hogy a
medence vize ne kerüljön a növényekre.

16. Medence

A medence mélysége kb. 130 cm.
Medence használati rend:
● A medence 08:00 – 22:00 között használható.
● A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
● A medencébe szennyezett testtel belépni tilos.
● Állatot a medence területére bevinni tilos.
● A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
A medencét 12 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel
használhatja
A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása
alatt használni szigorúan TILOS!
A medence szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének
és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem
látogathatja:
● Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben
szenvedő,
● Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő
vagy nagy kiterjedésű
● kóros elváltozással járó betegségben szenvedő
A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!
A medence környezete csúszós mely fokozott figyelmet igényel
A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt
mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja

A medence csak úgy használható, mely nem sérti a többi vendég
pihenéshez való alapvető jogát.
A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére
kizárólag üzemeltető jogosult.
A polikarbonát tető sérülékeny, Labda, más vizijáték sérülést
okozhat benne. Sérülése esetén kártérítés fizetendő!
A vendégház üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén
jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint korlátozni
vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más vendég testi
épségének fenyegetettségére való tekintettel.

17. Parkolás
A vendégház rendelkezik saját kocsibeállóval. Autóval a füvesített
területen parkolni szigorúan TILOS! Kérjük, hogy autóikkal úgy
parkoljanak le, hogy a többi vendéget ne korlátozzák a szabad
mozgásban / parkolásban! A kijelölt parkolóhelyek az udvar hátsó
részén találhatók, kérjük ott parkoljanak.

18. Talált tárgyak
A talált tárgyakat az üzemeltető munkatársánál lehet leadni, ahol
azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű
cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti. A tárolható
tárgyakat az üzemeltető őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos
tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat
felmutatásával veheti át a tárgyat.

19. A VillaFarm kártérítési felelőssége
Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett
kárért nem tartozik felelősséggel.
A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait
rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának
tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a
nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai,
mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő
károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.
A vendég a VillaFarm Resort wellness részlegét kizárólag saját
felelősségére használhatja.

20. Károkozás
Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az
okozóval megtérítteti.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak
megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.